Η πρόοδος του μαθήτη...

Η πρόοδος του κάθε μαθητή/τριας δεν εξαρτάται από την προσπάθεια μόνο του φροντιστηρίου ή μόνο του ίδιου του μαθητή. Απαιτείται και η συνεργασία του γονέα ο οποίος μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του παιδιού του. Γιαυτό λοιπόν, το φροντιστήριό μας επιδιώκει τη συχνή επικοινωνία κι επαφή με τους γονείς. Έτσι, κάθε χρόνο για όλες τις τάξεις γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

Κάθε πότε σας ενημερώνουμε
  • Ενημέρωση γονέων στο φροντιστήριο 2 φορές τον χρόνο (πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα).
  • Εβδομαδιαία αξιολόγηση του μαθητή από τον καθηγητή του σε κάθε μάθημα. Μετά από κάθε μάθημα, ο καθηγητής αναρτά μια σύντομη αξιολόγηση για την απόδοση του μαθητή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί το φροντιστήριο μας, το Hyperschool.
  • Εκτός αυτών, όποτε κρίνεται απαραίτητο, το φροντιστήριο επικοινωνεί με τους γονείς προκειμένου να υπάρξει συνεργασία για την αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος αντιμετωπίζει ο μαθητής.
  • Τέλος, το φροντιστήριό μας δίνει την ευκαιρία στους γονείς να κλείνουν ραντεβού με τον καθηγητή προκειμένου να ενημερωθούν οποιαδήποτε άλλη στιγμή.