Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Β λυκείου
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  2
 • Αρχαία
  2,5
 • Ιστορία
  1
 • Λατινικά
  1
Σύνολο Ωρών
0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

190
 •  
Β λυκείου
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  2
 • Άλγεβρα
  1,5
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού
  1
 • Φυσική
  1,5
 • Χημεία
  1,5
Σύνολο Ωρών
0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

230
 •  
Β λυκείου
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  2
 • Άλγεβρα
  1,5
 • Βιολογία
  1
 • Φυσική
  2
 • Χημεία
  1,5
Σύνολο Ωρών
0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

230
 •  
Β λυκείου
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  2
 • Άλγεβρα
  2
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού
  1
 • ΑΕΠΠ
  1
 • ΑΟΘ
  1
Σύνολο Ωρών
0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

230
 •  
Α λυκείου
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  1,5
 • Άλγεβρα - γεωμετρία
  2
 • Χημεία
  1
 • Φυσική
  1,5
 • Αρχαία ελληνικά
  1
Σύνολο Ωρών
0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

150
 •