Τα φροντιστήρια ΜΕΘΕΞΙΣ λόγω της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης που παρέχουν, δυναμώνουν συνεχώς και γι’ αυτό αναζητούν εκπαιδευτικούς με ζήλο, ενθουσιασμό και αφοσίωση στην πολύπλευρη αρωγή προς τους μαθητές με στόχο την επιτυχία.

Στο φιλικό περιβάλλον που επικρατεί στο φροντιστήριό μας, ο καθηγητής μπορεί να αναδείξει και να αναπτύξει όλες τις ικανότητές του. Στο φροντιστήριο ΜΕΘΕΞΙΣ παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους του μαθητές μας, αλλά επίσης παρέχουμε και το ιδανικό επαγγελματικό κι εκπαιδευτικό περιβάλλον στου καθηγητές μας, προκειμένου να έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές μας όλες τις γνώσεις και τα εφόδια για την μετέπειτα φοιτητική κι επαγγελματική ζωή τους. Με κλειστά τμήματα έως 5 ατόμων, με συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη από τη διεύθυνση και τους υπεύθυνους καθηγητές, η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται ευχάριστη, ενδιαφέρουσα και απολύτως αποδοτική. Επίσης, μέσα από τη συνεχή ανανέωση των εκπαιδευτικών μας εργαλείων, των μεθόδων και τα νέα τεχνολογικά δεδομένα, ο καθηγητής στα φροντιστήρια ΜΕΘΕΞΙΣ δεν μένει στάσιμος, αλλά ακολουθεί μία συνεχή εξελικτική ομαδική και προσωπική πορεία. Τέλος, λόγω της μεγάλης εμπιστοσύνης και απήχησης που έχει το φροντιστήριό μας στους Έλληνες του εξωτερικού, παρέχουμε – εξ αποστάσεως κυρίως – εργασία και την περίοδο του καλοκαιριού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Ζήλο και ενθουσιασμό για την εκπαίδευση μαθητών γυμνασίου και λυκείου.
  • Πολύ καλή γνώση του αντικειμένου.
  • Ομαδικότητα και συνεργασία.
  • Διδακτική εμπειρία.
  • Συνέπεια.
  • Πολύ καλή γνώση και χειρισμός τεχνολογικών – ψηφιακών μέσων.
  • Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με το εκπαιδευτικό αντικείμενο θα εκτιμηθεί.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

  • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχής εκπαίδευση και εκπαιδευτική κατάρτιση
  • Άρτιες οικονομικές απολαβές.