Γιατί χρειάζεται;

Ο χρόνος είναι πολύτιμος! Και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τους/τις μαθητές/τριες του λυκείου. Το φροντιστήριό μας διαθέτει εξειδικευμένους καθηγητές προκειμένου να οργανώσουν τον χρόνο του/της κάθε μαθητή/τριας χωριστά εντελώς δωρεάν.  Η πείρα μας, μας λέει πως στον  Έλληνα μαθητή, δυστυχώς, δεν έμαθε κάποιος  να θέτει έναν σοβαρό, υπεύθυνο και μελετημένο προγραμματισμό στον χρόνο του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλές φορές να χάνεται μέσα στις πολλές υποχρεώσεις-καθήκοντα, ενδοσχολικά και εξωσχολικά.

Τι κερδίζει ο μαθητής;

Αντιθέτως, όταν ο μαθητής έχει οργανώσει τον χρόνο των δραστηριοτήτων του, τότε έχει σίγουρη επιτυχία με το λιγότερο δυνατό κόστος, όσον αφορά την κούραση. Μέσα από την πλούσια εμπειρία μας και το πραγματικό ενδιαφέρον για τους μαθητές μας, οργανώνουμε τον χρόνο του κάθε μαθητή, μέσα από συγκεκριμένες συναντήσεις με τον ειδικό καθηγητή, φυσικά χωρίς το παραμικρό κόστος για τους γονείς. Είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο  πού κάνει την επιτυχία του μαθητή πολύ πιο εύκολη.