Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

A Γυμνασίου
 • Μαθηματικά
  3
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  2
 • Αρχαία ελληνικά
  1,5
Σύνολο Ωρών
0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

150
 •  
Β Γυμνασίου
 • Μαθηματικά
  2,5
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  2
 • Αρχαία ελληνικά
  1
 • Φυσική - Χημεία
  1,5
Σύνολο Ωρών
0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

170
 •  
Γ Γυμνασίου
 • Μαθηματικά
  2,5
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  2
 • Αρχαία ελληνικά
  1
 • Φυσική - Χημεία
  1,5
Σύνολο Ωρών
0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

170
 •  

Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε το πλήρες πακέτο του προγράμματος, δείτε στον παρακάτω πίνακα τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στο πλήθος των ωρών που θα επιλέξετε.