Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

A Γυμνασίου
 • Μαθηματικά
  2
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  1,5
 • Αρχαία ελληνικά
  1
Σύνολο Ωρών
0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

95
 •  
Β Γυμνασίου
 • Μαθηματικά
  2
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  1,5
 • Αρχαία ελληνικά
  1
 • Φυσική - Χημεία
  1
Σύνολο Ωρών
0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

100
 •  
Γ Γυμνασίου
 • Μαθηματικά
  2
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  1,5
 • Αρχαία ελληνικά
  1
 • Φυσική - Χημεία
  1,5
Σύνολο Ωρών
0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

120
 •