ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ – ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Η διεύθυνση του φροντιστηρίου έχει υιοθετήσει το τρίπτυχο: ολιγομελή τμήματα, χαμηλές τιμές, μεγάλες επιτυχίες! Στόχος του φροντιστηρίου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου παιδείας κι εκπαίδευσης στους μαθητές μας.

Ολιγομελή τμήματα

Η εμπειρία μας, μας έχει πείσει ότι σε ένα τμήμα με περισσότερα από 5 άτομα, αποκλείεται ο μαθητής/τρια να έχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει ανάγκη και για τις οποίες οι γονείς πληρώνουν. Τα ολιγομελή τμήματα (έως 5 μαθητές), έχουν το πλεονέκτημα της αποκλειστικότητας του κάθε καθηγητή από τον κάθε μαθητή χωριστά. Έτσι, από τη μία, ο μαθητής έχει την άνεση να λύσει όλες τις απορίες του μέσα στον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό χρόνο, κι από την άλλη, ο καθηγητής την άνεση να ενσκήψει στον κάθε μαθητή χωριστά προκειμένου να τον βοηθήσει προσωπικά. Εξάλλου, τα ολιγομελή τμήματα έχουν πολύ υψηλό βαθμό ομοιογένειας. Εάν η διεύθυνση του φροντιστηρίου κρίνει ότι η ομοιογένεια δεν επιτυγχάνεται μεταξύ τεσσάρων μαθητών, μπορεί να δημιουργηθεί τμήμα μόλις 2 ατόμων! Τα περισσότερα φροντιστήρια… στοιβάζουν 8 και 9 μαθητές σε ένα τμήμα, προκειμένου να βγάλουν τα υψηλότερα δυνατά κέρδη, αποτυγχάνοντας να βοηθήσουν ουσιαστικά τον μαθητή. Η αξιοπιστία λοιπόν, του φροντιστηρίου «ΜΕΘΕΞΙΣ» και σε αυτόν τον τομέα, είναι απόλυτη!

Μεγάλες επιτυχίες

Καρπός των μικρών τμημάτων και των προνομίων που αυτά έχουν, είναι φυσικά οι επιτυχίες. Όλοι οι μαθητές μας, ακόμα και οι πιο αδύναμοι κι απρόθυμοι για μελέτη, λόγω των ευέλικτων τμημάτων και της στενής προσωπικής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ μαθητή και καθηγητή, έχουν πάντα μεγάλες επιτυχίες! Είτε πρόκειται για τις πανελλήνιες εξετάσεις είτε για την πρόοδο μαθητών των υπολοίπων τάξεων γυμνασίου και λυκείου.

Χαμηλές τιμές

Το γεγονός ότι σχηματίζουμε μικρά ολιγάριθμα τμήματα, μας επιτρέπει αφενός να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης στους μαθητές και αφετέρου δεν μας απαγορεύει, συγχρόνως, να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προς τους γονείς. Αναλογιζόμενοι και την οικονομική κρίση, βάζουμε κι εμείς ένα λιθαράκι ανθρωπιάς προς τους χειμαζόμενους οικονομικά συμπολίτες μας, οι οποίοι ανεξαιρέτως επαγγέλματος και οικονομικής τάξης, έχουν υποστεί σοβαρές οικονομικές απώλειες. Έτσι οι τιμές του φροντιστηρίου μας είτε πρόκειται για γκρουπ είτε ακόμα πρόκειται και για ιδιαίτερο μάθημα στο σπίτι, παραμένουν στα επίπεδα ενός κοινού φροντιστηρίου το οποίο έχει τμήματα 8 και 9 ατόμων. Σαυτό το σημείο  θα πρέπει να τονίσουμε ότι το φροντιστήριό μας προσφέρει και μεγάλες περαιτέρω εκπτώσεις μέσω των υποτροφιών που παρέχει κάθε χρόνο!