Κλειστά τμήματα αυστηρά έως 3 άτομα

ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ – ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Η διεύθυνση του φροντιστηρίου έχει υιοθετήσει το τρίπτυχο: ολιγομελή τμήματα, χαμηλές τιμές, μεγάλες επιτυχίες! Στόχος του φροντιστηρίου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου παιδείας κι εκπαίδευσης στους μαθητές μας. Ολιγομελή τμήματα Η εμπειρία μας, μας έχει πείσει ότι σε ένα τμήμα με περισσότερα από 3 άτομα, αποκλείεται ο…