Ευκαιρία να γνωριστούμε!

Το φροντιστήριό μας κάνει τη διαφορά και σε αυτόν τον τομέα, αφού οργανώνει τουλάχιστον δύο μονοήμερες εκπαιδευτικές – ψυχαγωγικές εκδρομές κάθε χρόνο, εκτός Θεσσαλονίκης. Πιστεύουμε ότι ο μαθητής δεν πρέπει να είναι μια μηχανή που αποστηθίζει και απομνημονεύει γνώσεις, αλλά μια προσωπικότητα που χρειάζεται ολοκληρωμένη παροχή παιδείας. Με τις εκδρομές μας, οι μαθητές μας, μαθαίνουν για τον πλούσιο πολιτισμό της πατρίδας μας, έρχονται πιο κοντά με τους συμμαθητές τους και διασκεδάζουν – ψυχαγωγούνται με τον καλύτερο τρόπο. Κι εδώ η οικονομική συμμετοχή των γονέων κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.