Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά
για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων και τελειοφοίτων της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.

Κατεβάστε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας