Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Β λυκείου
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  2
 • Αρχαία
  2,5
 • Ιστορία
  1
 • Λατινικά
  1
Σύνολο Ωρών

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

175
 •  
Β λυκείου
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  2
 • Άλγεβρα
  1
 • Μαθηματικά κατεύθυνσης
  1
 • Φυσική
  1,5
 • Χημεία
  1
Σύνολο Ωρών

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

210
 •  
Β λυκείου
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  2
 • Άλγεβρα
  1
 • Βιολογία
  1
 • Φυσική
  2
 • Χημεία
  1,5
Σύνολο Ωρών

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

210
 •  
Β λυκείου
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  2
 • Άλγεβρα
  1
 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης
  2
 • ΑΕΠΠ
  1
 • ΑΟΘ
  1
Σύνολο Ωρών

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

200
 •  
Α λυκείου
 • Γλώσσα - λογοτεχνία
  1,5
 • Άλγεβρα
  1,5
 • Γεωμετρία
  1
 • Χημεία
  1
 • Φυσική
  1,5
Σύνολο Ωρών

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

150
 •