Δείτε αναλυτικά τις βάσεις των σχολών ανά χρονολογία.