• Το φροντιστήριό μας προσφέρει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες του σε μαθητές και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή! Αυτή η μέθοδος έχει πραγματικά πολύ θετικά αποτελέσματα, αφού ο μαθητής έχει τον κάθε καθηγητή… σπίτι του δίχως να χάσει ούτε ένα λεπτό από τον χρόνο του! Η όλη διαδικασία, δεν είναι καθόλου απρόσωπη, αφού για τους μαθητές τόσο της περιοχής της Θεσσαλονίκης, όσο και εκτός Θεσσαλονίκης, οι καθηγητές μας πηγαίνουν και στο χώρο του μαθητή σε ορισμένες συναντήσεις που καθορίζονται από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου, προκειμένου ο μαθητής να έχει πιο άμεση επαφή με τον κάθε καθηγητή χωριστά. Η πρώτη συνάντηση ορίζεται πάντοτε στην αρχή, αμέσως πριν αρχίσουν τα μαθήματα.
  • Το μάθημα γίνεται πολύ εύκολα, δίχως εμπόδια που τυχόν μπορεί να δημιουργήσει η τεχνολογία, αφού στον μαθητή παρέχονται δωρεάν τα βιβλία «ΜΕΘΕΞΙΣ» και φυσικά ηλεκτρονικό υλικό για το κάθε μάθημα. Επιπλέον, ο τρόπος σύνδεσης και οι on line ασκήσεις πραγματοποιούνται με σύγχρονες οπτικοακουστικές μεθόδους.
  • Εκτός των προγραμματισμένων μαθημάτων, το φροντιστήριο παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές μας, αλλά και σε όποιον άλλο το επιθυμεί, μέσω της ιστοσελίδας μας, να έχει πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, θεωρία και ασκήσεις, τεστ αξιολόγησης και φυσικά απαντήσεις – λύσεις σε όλα τα παραπάνω!

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία πλήρη ενημέρωση!