ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Μόσχοβου Γεωργία – Φυσικός

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Τμήμα Φυσικής

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Κύπρος)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  • ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΕΞΙΣ