ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΗ – Μαθηματικός

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Θετικών Επιστημών –Τμήμα Μαθηματικών – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θεωρητική Πληροφορική και Συστήματα Ελέγχου (2015-
2018) : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακή Διατριβή στον Εύρωστο Προβλεπτικό Έλεγχο